2017 | Kunstroute Rondje Watertoren

Ook in 2017 wordt op de laatste zondag van april weer een ‘Rondje Watertoren’ in Schimmert gehouden. We zijn hard aan het werk om vele kunstenaars de gelegenheid te geven hun werk te presenteren op verschillende locaties in ons mooie dorp. Met als stralend middelpunt uiteraard weer de ‘Reus van Schimmert’. Deze watertoren is nu eigendom van de familie Eurelings, en onderdeel van IBA-Parkstad. Tijdens de kunstroute is de toren geopend.  Daarnaast speelt de Sint-Remigiuskerk een belangrijke rol in de kunstroute.

Kunstroute Rondje Watertoren is een kleinschalige en kwalitatieve kunstroute die jaarlijks plaats vindt op de laatste zondag in april te Schimmert. In 2017 op zondag 30 april van 10.00 tot 17.00 uur.

Doel van Rondje Watertoren is bekendheid te geven aan kunstenaars, kunst, cultuur en cultureel erfgoed rondom de watertoren, de reus van Schimmert.

Naast vaste locaties, zoals galeries en ateliers, worden ook andere locaties, die uit beeldbepalend of cultuurhistorisch perspectief interessant zijn, voor een bezoek geselecteerd. De monumentale watertoren vormt daarbij als centraal punt ons boegbeeld. Daarnaast is de mooie kerk van Schimmert een belangrijk ijkpunt.

Werken van professionele en reeds gearriveerde kunstenaars en werken van aanstormend talent worden op de deelnemende locaties tentoongesteld.
Gestreefd wordt naar een zo groot mogelijke verscheidenheid in disciplines en genres. Er wordt geselecteerd op de kwaliteit van de kunstenaars door een eigen selectiecommissie.

De doelgroep bezoekers waar Rondje Watertoren zich op richt zijn in algemene zin liefhebbers van kunst en cultuur.