Het bedrijfssymbool van galerie Marx & Marx is een koppige ezel en dat is niet zo maar. Het is het resultaat van een onwaarschijnlijk maar waar gebeurd verhaal, dat zich afspeelde op de ezel van Charles Eyck en als protest bedoeld was. Hij schilderde dat symbook in de jaren vijftig om zich af te zetten tegen de jongeren om hem heen die nieuwe wegen wilden inslaan. Jonge kunstenaars die bij elkaar kwamen in de galerie ‘Het Palet’ van Jos Pluijmen onder aan de Cauberg in Valkenburg. Daar werd stevig gediscussieerd over de veranderingen binnen de schilderskunst zoals die toen plaatsvonden. En Charles Eyck was het daar niet mee eens. Die zette hij in de etalage van de galerie. Het werk kwam via omwegen bij galerie Marx & Marx terecht en werd later verkocht. Maar het werd wel het symbool van deze galerie.

 

Deze ezel is niet dom. Deze ezel is stijfkoppig, gaat eigenzinning zijn weg in de richting die hij gekozenheeft. Hij wijkt niet af van zijn bedoelingen, net zoals de gebroeders Marx dat doen. En dat is: alleen maar aan Limburg gerelateerde kunst in hun galerie presenteren.

Vanaf heden kunt u het werk van Erik Pluis bekijken bij gallerie Marx & Marx. Zijn werk wordt bij Marx & Marx permanent getoond.